Dla Wychowanka-ukryty - ZP

Zakład Poprawczy w Gdańsku
ul. Polanki 122
80-308 Gdańsk Oliwa
Przejdź do treści
POBIERZ - [ PDF; 331 KB]
 
Ulotka przygotowana przez Zespół Diagnostyczno- Korekcyjny Zakładu Poprawczego w Gdańsku- Oliwie.
         
Zostałeś przyjęty do Zakładu Poprawczego w Gdańsku- Oliwie


Zakład Poprawczy Gdańsk- Oliwa

Jak sama nazwa wskazuje, jesteś tu, aby się poprawić. Poprawa to proces, którego czas trwania  dla każdego jest indywidualny. Dlatego od Ciebie zależy, jak długo będzie trwał, a tym samym, jak długo będziesz przebywał z nami. Postaramy się, byś z pobytu tu wyniósł jak najwięcej korzyści. Wiemy, że izolacja od środowiska sama w sobie jest dotkliwa, ale jest ona konsekwencją wydarzeń, jakie miały miejsce w Twoim życiu.
Nie zależy nam, by pogłębiać Twoje trudności, przeciwnie - chcemy Cię wspierać i pomagać. Nowa sytuacja jest zawsze trudna i rodzi wiele pytań. Za pomocą tej ulotki spróbujemy przybliżyć Ci zasady pobytu w placówce.


Pierwsze   chwile - izba przejściowa
  
            
  
To miejsce, w którym możesz przebywać do 14 dni. To   czas, który  pozwoli Ci na adaptację do   nowej sytuacji, a nam wstępnie zapoznać się z Twoimi potrzebami i   oczekiwaniami. Tu poznasz regulamin zakładu, w którym zawarte są szczegóły   funkcjonowania placówki, swoje prawa i obowiązki.
   
Nie będziesz sam. Odwiedzą Cię tu osoby, dla których jesteś ważny:   dyrektor zakładu, dyrektor szkoły, kierownik warsztatów, psycholog, pedagog,   pielęgniarka, wychowawca prowadzący, wychowawca szkoły, wychowawca   warsztatów, nauczyciele i strażnicy. Przejdziesz też badania lekarskie.   Każdej z tych osób możesz zgłosić swoje potrzeby i zadać pytania, które Cię   nurtują.
  
Tu dowiesz się, że Twój pobyt w zakładzie będzie   związany z trzema obszarami:
  
            
Internat - Szkoła - Warsztaty
       
 
W każdym z tych miejsc będziesz miał przypisanego do Ciebie wychowawcę prowadzącego. Opiekować się też Tobą będzie jeden z psychologów. Pamiętaj jednak, że ze swoimi sprawami możesz zwracać się do wszystkich.
 
         
Internat
            
 • To miejsce, w którym spędzisz najwięcej czasu.

 • Zostaniesz przydzielony do jednej z trzech grup.

 • Zamieszkasz w pokoju dwuosobowym sam lub z innym   wychowankiem.

 • Każda grupa posiada swoją świetlicę, aneks kuchenny   i węzeł sanitarny.

 • Będziesz tu mógł odpocząć, odrobić   lekcje, rozwijać swoje zainteresowania.

 • Będziesz miał również swoje obowiązki.
  
            
Szkoła
            
  
 • Będziesz mógł kontynuować naukę.

 • Szkoła posiada klasę III gimnazjum i dwuletnią szkołę   zawodową.

 • Jeśli masz zaległości nauczyciele pomogą Ci w ich   nadrobieniu.

 • Będziesz też mógł korzystać z kół   zainteresowań: teatralnego, plastycznego, informatycznego, matematycznego i innych.

 • Jeśli lubisz czytać w bibliotece znajdziesz ciekawe   książki.
            
Warsztaty
            
 • Tu nauczyciele zawodu pomogą Ci nabyć umiejętności   w  wybranych zawodach.

 • Jeśli jesteś uczniem gimnazjum będziesz przyuczał   się do zawodu ceramik lub malarz-tapeciarz.

 • W szkole zawodowej w czasie zajęć teoretycznych i   praktycznych możesz zdobyć zawód stolarza lub ślusarza.

 • Będziesz mógł też uczestniczyć   w  organizowanych okresowo dodatkowych   kursach zawodowych.
  
  
  
       
 
Pomocą Ci będzie też służyć:
 
         
Zespół Diagnostyczno-   Korekcyjny
            
      Psychologowie,   psychiatra i pedagog pomogą Ci rozwiązać problemy małe i duże. Pomożemy Ci też   zadbać o Twoją przyszłość i usamodzielnienie. Będziemy też wspierać   Twoje kontakty z osobami bliskimi. Pomożemy Ci załatwić sprawy urzędowe.

Pracę pedagogów wspierać będą pracownicy innych działów.
 
 
Po  4-6 tygodniach adaptacji w zakładzie zaproponujemy Ci zawarcie kontraktu. Kontrakt to umowa między Tobą a placówką. Określa ona proponowany czas pobytu w zakładzie poprawczym oraz warunki, jakie musisz spełnić, by go opuścić.  Zawiera też  zakres pomocy, jaką możesz uzyskać podpisując kontrakt.

 
 
    W czasie pobytu w placówce możesz kontaktować się z osobami bliskimi na różne sposoby:
 
ü  Listownie- Nie zapomnij  podać swojego nowego adresu:
 
Zakład Poprawczy Gdańsk  80-308 Gdańsk ul. Polanki 122.
 
ü  Telefonicznie- podaj bliskim numer telefonu:
 
58 552 0056 lub 58 552 00 57
 
ü  Osobiście- odwiedziny w placówce:
 
Niedziela i święta godz. 10.00 – 12.00 lub w każdym innym   terminie ustalonym z dyrekcją zakładu.
 
Przebywając w zakładzie zadbamy o Twoje zdrowie. Na miejscu jest zatrudniony internista, psychiatra, stomatolog oraz  pomoc medyczna pielęgniarki. Jeśli będziesz potrzebował, zorganizujemy też dla Ciebie wizytę u lekarza określonej specjalności bądź badania laboratoryjne.

Kadra zakładu zapewnią Ci właściwą opiekę i pomoc. Będziemy chronić Cię przed przemocą. Wyposażymy Cię w rzeczy niezbędne do życia. Będziesz mógł składać prośby i wnioski.

Jeśli będziesz chciał skontaktować się z instytucjami zewnętrznymi, które dbają o przestrzeganie Twoich praw, ich adresy znajdziesz na ogólnodostępnej tablicy.

Podczas pobytu w zakładzie każdego  dnia będziesz poddawany ocenie we wszystkich obszarach zachowania: w szkole, na warsztatach, w internacie. Od tego będzie zależna Twoja ocena postępów resocjalizacji. W zależności od tego, jak będziesz funkcjonował, należne Ci będą dodatkowe  przywileje. Wysoka ocena Twojego funkcjonowania otworzy przed Tobą inne możliwości. Będziesz mógł korzystać z przepustek, urlopów, a także zorganizowanych wyjść na zewnątrz.

Ø  Przepustka to wyjście poza teren zakładu nie dłuższe nić 3 dni. Możesz się o nią starać po upływie trzech miesięcy od przyjęcia do zakładu.
 
Ø  Urlop to dłuższy niż trzy dni pobyt poza zakładem. W roku kalendarzowym możesz uzyskać do 55 dni urlopu.

Pobyt w zakładzie może trwać dopóki nie skończysz 21 lat, ale  gdy spełnisz warunki, do których zobowiążesz się w kontrakcie, możesz zostać warunkowo zwolniony wcześniej. Możemy też rozważyć Twój pobyt poza zakładem na zasadzie artykułu 90 ustawy o postępowaniu z nieletnimi.

 
 
Wszystko zależy od Ciebie!!!
 
 
 
 
 
 
Jeśli czegoś jeszcze nie wiesz- pytaj!
Wróć do spisu treści