Historia - ZP

Zakład Poprawczy w Gdańsku
ul. Polanki 122
80-308 Gdańsk Oliwa
Przejdź do treści
Krótka Historia...


Zakład Poprawczy w Gdańsku Oliwie mieści się w zabytkowym dworze oliwskim przy ulicy Polanki 122. Dwory wzdłuż tego traktu powstawały w  XVII wieku po jego zachodniej stronie na dzierżawionych od klasztoru gruntach.  Wybudowano ich łącznie siedem. W  XIX wieku Dwory  zostały ponumerowane, a budynek, w którym obecnie mieści się zakład, otrzymał numer III. Oprócz niego do dzisiaj zachowały się jeszcze cztery inne rezydencje. Pierwsza wzmianka o posesji pochodzi z 1625 roku. Jednym z późniejszych właścicieli był Henryk Floris Schopenhauer (od 1784), ojciec słynnego filozofa Artura Schopenhauera, który w dworku spędził pięć lat dzieciństwa (1788-1793). Schopenhauerowie opuścili dwór przy ulicy Polanki po zajęciu Gdańska przez Prusy wskutek II rozbioru Polski w 1793. W roku 1855 urządzono w dworze zakład leczniczy, a w 1869 przytułek dla sierot.
Południowa część dworu z XVIII wieku została około 1990 roku rozebrana. Do września 2010 roku pozostałe budynki zespołu dworskiego pełniły funkcje schroniska dla nieletnich.

   Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości schronisko zostało zniesione z dniem 01.09.2010 roku i jednocześnie utworzono tu zakład poprawczy. Do dnia dzisiejszego zachowały się resztki założenia parkowego oraz stawy parkowe.
Wróć do spisu treści