Warsztaty - ZP

Zakład Poprawczy w Gdańsku
ul. Polanki 122
80-308 Gdańsk Oliwa
Przejdź do treści
WARSZTATY
SZKOLNE
Warsztaty Szkolne
   Warsztaty szkolne są integralnym działem szkół Zakładu Poprawczego. MIeszczą się na teranie naszej placówki. Podstawowym zadaniem ich jest kształtowanie umiejętności zawodowych wychowanków i wdrożenie ich do pracy zawodowej.

  Zadania dydaktyczno - wychowawcze warsztatów szkolnych realizuje się w szczególności poprzez kształtowanie umiejętności i odpowiedniej sprawności w wykonywaniu prac wchodzących w zakres danego zawodu, zapoznanie się z nowoczesnymi procesami technologicznymi, jak również wypracowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, sprzętem i maszynami. Do zadań należy też zaliczyć wdrażanie nawyków przestrzegania ustalonych norm czasu pracy, dyscypliny pracy, właściwej organizacji i kultury na stanowisku pracy.

 Warsztaty Szkolne prowadzą działalność dydaktyczno - wychowawczą jak również techniczną. Działalność ta jest podporządkowana i służy podstawowym celom:
  • Resocjalizacji wychowanków.
  • Kształcenia umiejętności zawodowych i wdrażaniu do pracy zawodowej.


AKTUALNOŚCI
05.05.2017r. - Do pracowni stolarskiej naszych Warsztatów Szkolnych trafiła cała skrzynia dziecięcych liczydeł z jednej z gdyńskich szkół podstawowych...więcej
24.04.2017r. - Rozpoczęcie kursu zawodowego "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych kat. IIWJO dla naszych wychowanków... więcej22.04.2017r. - W sobotę 22 kwietnia braliśmy udział w oliwskich obchodach Międzynarodowego Dnia Książki... więcej
18.04.2017r. - Ogłoszony został konkurs na najpiękniesze dzieła stworzone przez naszych wychowanków... więcej
12.04.2017r. - W naszym zakładzie odbyło się spotkanie przedwielkanocne dla wszystkich pracówników naszego zakładu i naszych wychowanków.  - więcej


  • Styczeń 2017 roku - "AKCJA ZIMA" pracen na rzecz zakładu - "walka" z naturą - [klik]
  • 21 grudnia 2016 roku - organizujemy wspólną Wigilię dla naszych wychowanków i wszystkich pracowników ZP - [klik]
  • Grudzień 2016 roku - mebel dla lalek dla...[klik]
  • Początek grudnia 2016 roku - komplet fantazyjnych donic wykonanych przez...[klik]
Wróć do spisu treści