WózkiWidłowe - ZP

Zakład Poprawczy w Gdańsku
ul. Polanki 122
80-308 Gdańsk Oliwa
Przejdź do treści
Operator wózków jezdniowych podnośnikowych kat. IIWJO
Jak co roku organizyjemy dla naszej młodzieży kursy zawodowe podnoszące odpowiednie kwalifikacje. Rozpoczynamy od kursu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych kat. IIWJO. Program szkolenia: Wszyscy absolwenci szkolenia bez względu na wynik egzaminu otrzymają certyfikaty w języku polskim i angielskim wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Po pozytywnym wyniku egzaminu absolwenci otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez w/w instytucję wg załączonego wzoru.


Wróć do spisu treści